Ниво А1

Понеделник, сряда и петък от 10:00 до 13:00 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 5/03/2018.
Цена 250лв.

Ниво А1

Вторник и четвъртък от 10:00 до 13:00 часа.
Продължителност на курса 12 седмици и половина.
Начална дата 6/03/2018.
Цена 250лв.

Ниво А1

Събота и неделя от 09:30 до 13:30 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 10/03/2018.
Цена 290лв.

 

Ниво А2

Понеделник, сряда и петък от 14:00 до 17:00 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 5/03/2018.
Цена 250лв.

Ниво А2

Вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00 часа.
Продължителност на курса 12 седмици и половина.
Начална дата 6/03/2018.
Цена 250лв.

Ниво А2

Събота и неделя от 09:30 до 13:30 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 10/03/2018.
Цена 290лв.

 

Ниво B1

Понеделник, сряда и петък от 10:00 до 13:00 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 5/03/2018.
Цена 250лв.

Ниво B1

Вторник и четвъртък от 10:00 до 13:00 часа.
Продължителност на курса 12 седмици и половина.
Начална дата 6/03/2018.
Цена 250лв.

Ниво B1

Събота и неделя от 09:30 до 13:30 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 10/03/2018.
Цена 290лв.

 

Ниво B1+

Понеделник, сряда и петък от 14:00 до 17:00 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 5/03/2018.
Цена 289лв.

Ниво B1+

Вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00 часа.
Продължителност на курса 12 седмици и половина.
Начална дата 6/03/2018.
Цена 289лв.

Ниво B1+

Събота и неделя от 09:30 до 13:30 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 10/03/2018.
Цена 329лв.

 

Ниво B2

Понеделник, сряда и петък от 10:00 до 13:00 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 5/03/2018.
Цена 289лв.

Ниво B2

Вторник и четвъртък от 10:00 до 13:00 часа.
Продължителност на курса 12 седмици и половина.
Начална дата 6/03/2018.
Цена 289лв.

Ниво B2

Събота и неделя от 09:30 до 13:30 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 10/03/2018.
Цена 329лв.

 

Ниво C1

Понеделник, сряда и петък от 14:00 до 17:00 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 5/03/2018.
Цена 289лв.

Ниво C1

Вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00 часа.
Продължителност на курса 12 седмици и половина.
Начална дата 6/03/2018.
Цена 289лв.

Ниво C1

Събота и неделя от 09:30 до 13:30 часа.
Продължителност на курса 9 седмици.
Начална дата 10/03/2018.
Цена 329лв.